O kameni

Váš drahocenný a ušľachtilý prírodný alebo umelý kameň potrebuje nevyhnutne ošetrenie a údržbu pomocou profesionálnych produktov AKEMI. Pre správne a optimálne zaobchádzanie s kameňom musíme poznať jeho vlastnosti.

Prírodný kameň

Medzi tvrdé a odolné kamene (horniny) patrí žula, rula, kremeň, porfýr (ryolit). Mäkké a citlivejšie horniny sú pieskovce, vápence ako napr. mramory (Thassos, Carrara, Palisandro, travertín, Botticino atď.).

Umelý kameň

Umelý kameň je vyrobený rôznymi technológiami z kúskov prírodného kameňa, ktoré sú spojené živicou alebo cementom. Cementom spájaný kameň je terrazzo, umelý kameň spájaný syntetickou živicou je konglomerát.

Každý kameň, každú horninu obdarila príroda špecifickými chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami (napr. tvrdosť, pórovitosť, nasiakavosť, farebná stálosť, odolnosť voči oteru, paropriepustnosť). Pri ošetrovaní a údržbe kameňa by sme sa mali s jeho vlastnosťami oboznámiť a zohľadniť ich. Preto platí pravidlo, že pri aplikácii produktu AKEMI (čistiaci prostriedok, ošetrovací prostriedok, impregnácia, lepidlo, tmel, silikón) je nutné si vždy na nenápadnom mieste vyskúšať jeho účinok, spotrebu, časovanie aplikácie, prípadne riedenie.

Odolnosť kameňa voči kyselinám

Niektoré prírodné kamene (vápence, mramory) a umelý kameň (terrazzo spojené cementom) sa skladajú predovšetkým z uhličitanu vápenatého. Sú veľmi citlivé na kyseliny, preto dôrazne upozorňujeme nečistiť tieto druhy kameňov čistiacimi prostriedkami na báze kyselín. Vždy pred aplikáciou čistiaceho prostriedku je nutné si na nenápadnom mieste vyskúšať jeho pôsobenie, spotrebu, prípadnú nutnosť riedenia.

Len pri správnej aplikácii a pri dodržaní technologického postupu výrobca garantuje dosiahnutie popísaného efektu.

Tabuľka škvŕn